RAUBTIER

Östersund och Norrköping nya lokaler

Skrikhult_WEB_DATES_Raubtier16

Östersund

På grund av ett missförstånd har det upptäckts att vår produktion inte till fullo får plats i Plazas lokaler.
Till följd av detta och tack vare välvillighet från Plazas sida, har vi genomfört ett byte till Gamla teaterns lokaler. Lokaler där vi spelat flertalet gånger förr.

Norrköping

På grund av ett missförstånd har det upptäckts att vår produktion inte till fullo får plats i Dynamos lokaler.
Till följd av detta och tack vare välvillighet från Dynamos sida, har vi genomfört ett byte till Arbis anrika lokaler.