Nefarium tvingas lämna turnén.

Pga dödsfall i familjen till en av bandmedlemmarna tvingas Nefarium ställa in resterande medverkan på Dark Funeral’s turné.