KLUBB PLEKTRUM

Grattis alla Finspångare och omnejd. 6/2 kör vi premiärkvällen med en nystartad hårdrocksklubb på Hugos.

Skrikhult_Web_KP